Autori Blogi Rahanduse Ja Äri

Kui kaua peab üürileandja midagi parandama

Remontide ajakava


Igal üürilepingul, mille üürnik üürileandjaga sõlmib, on kaudne garantii elamiskõlblikkusele. See tähendab, et üürileandja vastutus on hoida üür heas ja elamiskõlblikus seisukorras. Üldine nõue on, et kõik elutähtsad teenused peavad toimima ja olema heas korras ning rendipinnad peavad olema puhtad ja ohutud.

Konkreetsed hoolduskohustused

Kui igal üürilepingul on üldine kaudne elamiskõlblikkuse garantii, seab üürileandja-üürniku seadus ka konkreetsed hoolduskohustused igale üürileandjale. Nende kohustuste hulka kuulub:

 • Järgmised ehituskoodid: Iga üürileandja on kohustatud hoidma oma vara kohalike ja riiklike ehitus- ja ohutuseeskirjade järgi. See sisaldab:
  • Ehituse üldine ohutus: Hoone füüsilises ehitises peab üürnikele elamiseks olema turvaline. Katus ja vundament peavad olema konstruktsiooniliselt korras. Sisse- ja väljapääsud peavad olema hõlpsasti juurdepääsetavad. Akendel ja ustel peab olema korralik veekindlus ja korralikud lukud. Põrandad peavad olema struktuurilt korrektsed ja ilma komistamisohtudeta. Kõigil treppidel peavad olema vastavad käsipuud.
  • Sanitaartehniliste ülevaatused: Sanitaartehnilised tööd peavad olema kuni koodini.
  • Elektrilised ülevaatused: Kõik kinnistul tehtavad elektritööd peavad olema kodeeritud.
  • Tulekontroll: Rendiomanditel peab olema õige arv suitsu ja vingugaasi andureid ning need peavad olema heas töökorras. Mõnes linnas nõutakse, et need andurid oleksid juhtmega, samas kui teised lubavad patareidega töötavaid andureid. Vara ei tohi ületada teatud arvu sõitjaid, treppidel ja üldkasutatavates ruumides peab olema korralik valgustus ning teatavates kohtades, näiteks treppidel, tuleb kasutada tulekindlat värvi.

 • Remondi teostamine: Üürileandjad vastutavad oma kinnistul remonditööde lõpuleviimise eest, et hoida kinnistu elamiskõlblikus seisukorras. Need remonditööd peavad olema mõistlikud. Näiteks kui üürnikul puudub töötav pliit, saab üürileandja palgata praeguse pliidi kinnitamiseks remondimehe. Üürileandja ei pea üürnikule uhiuut pliiti ostma, kui praegune ahi on töökorras.
 • Ühised piirkonnad: Üürileandjad peavad hoidma kõik hoone üldpinnad puhtad ja ohutud.

 • Elutähtsate teenuste säilitamine: Üürileandjad vastutavad kõigi üürikorteris elutähtsate teenuste toimimise eest. See hõlmab vajadusel soojust, sooja vett, elektrit, gaasi ja keskkliimaseadmeid. Kui kommunaalkulude tasumise eest vastutab üürnik, peab üürnik oma arvel jooksvalt jooksma, et veenduda, kas tema soojus, elekter või gaas on sisse lülitatud.
 • Prügikastide pakkumine: Üürileandjad peavad varustama prügikastid, kust üürnikud saavad prügi ära visata. Need peavad olema üürikinnisvara jaoks sobiv number või suurus.

 • Vooluveevarustus: Üürnikel peab olema juurdepääs voolavale veele. Lõhkemistorud või ummistused tuleb viivitamatult fikseerida.

Kui kaua peab üürileandja remonti tegema

Remonditöödel, mis rikuvad elamiskõlblikkuse garantiid või põhjustavad üürnikele otsest tervise- või ohutusriski, on üürileandjatel riigiseadusest tulenevalt mõistlik aeg remonditöö lõpule viia, kui neile on sellest teatatud. See, mida peetakse mõistlikuks ajaks, sõltub riigi seadustest ja probleemi tõsidusest.

Paljud riigid lubavad mõisnikul probleemi lahendada 30 päeva jooksul, teised lubavad tõsistel probleemidel, näiteks soojuse või voolava vee puudumisel, vaid kolm kuni seitse päeva. Kui remont selle aja jooksul ei lõpetata, võib üürileandja üürnikule kahju hüvitada, üürnikul võiks lubada üürimisüksusest välja kolida, kohus võiks remondi lõpuleviimiseks palgata kolmanda isiku või saaks üürileandjale trahvi määrata.

Sisenemise eelteade

Üürniku korterisse sisenemiseks peavad üürileandjad tavaliselt sellest ette teatama. Etteteatamistähtaeg sõltub riigiti, kuid on tavaliselt 24–48 tundi enne soovitud sisenemist. Sellest teatamisnõudest loobutakse tavaliselt eriolukordades.

Üürimisest kinnipidamise õigus

Teatavates osariikides, näiteks Connecticutis, on üürnikel lubatud renti kinni pidada, kuni vajalik remont on tehtud. On olemas erieeskirjad, mida tuleb järgida, näiteks üürileandja kättetoimetamine ametliku teatega, et remont on vajalik, ja seejärel kaebuse esitamine kohtule. Seejärel deponeerib üürnik kohtus kinnipeetud üürisumma.

Remont peab rikkuma elamiskõlblikkuse garantiid, näiteks kahjurite suur nakatumine või talvel vähene soojus. Riigi seadustest lähtuvalt on üürileandjal ka remondiga tegelemiseks teatud aeg.

Tutvuge oma osariigi seadustega, kuna mitte kõik osariigid ei luba üürnikel üüri kinni pidada kuni remondini.

Parandamise ja mahaarvamise õigus

Teised osariigid, näiteks California, lubavad üürnikul remondi ise teha ja arvavad remondi summa oma üürimaksetest maha. Esmajärjekorras peab üürnik vajalikust remondist teatama üürnikule kas suuliselt või kirjalikult. Kui üürileandja ei reageeri ja pöördub remondi poole, võib üürnik lasta tööd teha. Summa, mille üürnik remondi eest maha võtab, ei tohi ületada ühe kuu üürisummat.

Üürniku tekitatud kahju

Üürileandjad ei vastuta üürniku, üürniku majapidamise liikme või üürniku külaliste süül või hooletusest põhjustatud remonditööde lõpuleviimise eest. Need remonditööd on üürniku rahaline vastutus.

Artikkel Sisukord Otse jaotisse

Laienda

 • Konkreetsed hoolduskohustused

 • Kui kaua peab üürileandja remonti tegema

 • Sisenemise eelteade

 • Üürimisest kinnipidamise õigus

 • Parandamise ja mahaarvamise õigus

 • Üürniku tekitatud kahju


Seotud Artiklid:

✔ - Üürileandja kohustused vastavalt paragrahvile 8

✔ - Kas teie mittetulundusühing peaks palkama professionaalse stipendiumi kirjutaja?

✔ - Loe kõigi aegade halvima musta reede lugu


Kasulik? Jaga Seda Oma Sõpradega!